Takım, belirli bir amaca yönelen kişilerin farklı becerilerini birleştirerek birbirlerine bağlı bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. Takım içerisindeki her birey farklı beceri ve yeteneklerin oluşmasına katkı sağlar ve takım için oluşturulan beceriler takımın belirlenen hedeflere ulaşmasında büyük rol oynar. Takım çalışmaları şirket çalışanlarının şirkete bağlılıklarında bir bütün olarak tam verim vermeleri için çok önemli bir rol oynar.

Takım çalışması, çalışanların bilgi ve yeteneklerini geliştirir ve çalışanların belli zamanlarda insiyatif almalarını geliştirir. Şirketlerde takım olmanın gelişimi için, takım aktiviteleri önemli rol oynar. Takım olma esaslarının gelişmesinde önemli rol oynayan takım aktiviteleri indoor, outdoor olmak üzere gruplara ayrılır. Yapılan takım aktiviteleri verimli bir takım olma, takım içi iletişim ve motivasyon gibi konuları geliştirir. Ayrıca çalışanların eğlenerek birlik, beraberlik içerisinde olmasında önemli bir paya sahiptir.